Електронно списание "Педагогически форум"

Европейски политики и практики за развитие на умения за управление на кариерата Европейски политики и практики за развитие на умения за управление на кариерата
Година девета (2021) / Брой втори
Трансформация на учебно-преподавателските практики във висшето образование в ситуация на Covid-19 (Върху примера на трансформиращи академични практики в Педагогически факултет на Тракийски Университет) Трансформация на учебно-преподавателските практики във висшето образование в ситуация на Covid-19 (Върху примера на трансформиращи академични практики в Педагогически факултет на Тракийски Университет)
Година девета (2021) / Брой втори
Приложни аспекти на социално-психологическия тренинг за разрешаване на конфликти в електронна среда Приложни аспекти на социално-психологическия тренинг за разрешаване на конфликти в електронна среда
Година девета (2021) / Брой втори
Приложението на уеб-базирани образователни ресурси за формирането на здравословен начин на живот като ключова компетентност Приложението на уеб-базирани образователни ресурси за формирането на здравословен начин на живот като ключова компетентност
Година девета (2021) / Брой втори
Основни характеристики на дигиталните инструменти и приложението им в обучението Основни характеристики на дигиталните инструменти и приложението им в обучението
Година девета (2021) / Брой втори
Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата
Година девета (2021) / Брой първи
Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес
Година девета (2021) / Брой първи
Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст
Година девета (2021) / Брой първи
Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда
Година девета (2021) / Брой първи
Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст
Година девета (2021) / Брой първи
Влияние на целодневната организация на учебния ден върху учебните постижения по български език на второкласниците Влияние на целодневната организация на учебния ден върху учебните постижения по български език на второкласниците
Година девета (2021) / Брой първи
Етнокултурни особености в развитието на социалния интерес при деца от ромски произход в предучилищна възраст Етнокултурни особености в развитието на социалния интерес при деца от ромски произход в предучилищна възраст
Година единадесета (2023) / Брой трети
Методически и методологически основи на кейкис консултирането и неговото приложение в педагогическата практика Методически и методологически основи на кейкис консултирането и неговото приложение в педагогическата практика
Година единадесета (2023) / Брой трети
Ролята на учителя в управлението на класната стая: стимулиране на активно участие и ангажираност Ролята на учителя в управлението на класната стая: стимулиране на активно участие и ангажираност
Година единадесета (2023) / Брой трети
Саможертвеното родителство и последиците върху децата – социалнопедагогически анализ Саможертвеното родителство и последиците върху децата – социалнопедагогически анализ
Година единадесета (2023) / Брой трети
STEAM интеграция на изкуствата и математиката в детската градина STEAM интеграция на изкуствата и математиката в детската градина
Година единадесета (2023) / Брой трети
Прилагане на образователна стая на загадките в интердисциплинарен урок по изобразително изкуство и математика Прилагане на образователна стая на загадките в интердисциплинарен урок по изобразително изкуство и математика
Година единадесета (2023) / Брой трети