Електронно списание "Педагогически форум"

Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата
Година девета (2021) / Брой първи
Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес
Година девета (2021) / Брой първи
Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст
Година девета (2021) / Брой първи
Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда
Година девета (2021) / Брой първи
Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст
Година девета (2021) / Брой първи
Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението? Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението?
Година осма (2020) / Брой четвърти
Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19 Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19
Година осма (2020) / Брой четвърти
Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение
Година осма (2020) / Брой четвърти
Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт
Година осма (2020) / Брой четвърти
Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл) Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл)
Година осма (2020) / Брой четвърти
Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България
Година осма (2020) / Брой трети
Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение) Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение)
Година осма (2020) / Брой трети
Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера
Година осма (2020) / Брой трети
Развитие инклюзивного образования в Карагандинской области: опыт и перспективы Развитие инклюзивного образования в Карагандинской области: опыт и перспективы
Година осма (2020) / Брой трети
Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение" Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение"
Година осма (2020) / Брой трети