Отворен достъп

Е-списание "Предагогически форум", издавано от ДИПКУ, Тракийски университет е с отворен достъп според инициативата Budapest Open Access Initiative (BOAI).
Списанието се разпространява в електронен формат под лиценза Creative Commons Attribution 4.0 International License.