Електронно списание "Педагогически форум"

Година осма (2020) / Брой четвърти

Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението? Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението?
Година осма (2020) / Брой четвърти
Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19 Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19
Година осма (2020) / Брой четвърти
Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение
Година осма (2020) / Брой четвърти
Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт
Година осма (2020) / Брой четвърти
Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл) Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл)
Година осма (2020) / Брой четвърти