Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението?

Статията споделя идеи и понятия от индивидуалната психология свързани с психологическото движение на личността и като част от обществото. Авторката разглежда значимостта на метафората в комуникацията, позволявайки ни едно холистично преживяване на движението. Понятието Gemeinschaftsgefühl (чувство за общност) е поставено „в сърцето“ на нашето движение към „преодоляване“ на премеждия и препятствия в живота. Разбирайки модела и научавайки за целите и избора който имаме в рамките на естественото движение е от изключително значение за човешкото развитие.