Електронно списание "Педагогически форум"

Година десета (2022) / Брой четвърти

Образователна стая на загадките или как да превърнем кабинета по чужд език в мистериозно пространство за учене Образователна стая на загадките или как да превърнем кабинета по чужд език в мистериозно пространство за учене
Година десета (2022) / Брой четвърти
Нагласи на учителите към равнопоставеността в образованието – и защо това е важно Нагласи на учителите към равнопоставеността в образованието – и защо това е важно
Година десета (2022) / Брой четвърти
Влияние на дистанционното обучение върху здравето на учениците от девети клас Влияние на дистанционното обучение върху здравето на учениците от девети клас
Година десета (2022) / Брой четвърти
Основни аспекти на 3D принтирането и приложението му в образованието Основни аспекти на 3D принтирането и приложението му в образованието
Година десета (2022) / Брой четвърти