Електронно списание "Педагогически форум"

Година дванадесета (2024) / Брой първи

Връзката на STE(A)M обучението и дигиталната компетентност на учителите Връзката на STE(A)M обучението и дигиталната компетентност на учителите
Година дванадесета (2024) / Брой първи
Диагностично изследване на природонаучните компетентности на учениците в обучението по Химия в 7. клас Диагностично изследване на природонаучните компетентности на учениците в обучението по Химия в 7. клас
Година дванадесета (2024) / Брой първи
Приоритетни области на подкрепа и обучение при ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания според възгледите на педагогическите специалисти в България и Белгия Приоритетни области на подкрепа и обучение при ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания според възгледите на педагогическите специалисти в България и Белгия
Година дванадесета (2024) / Брой първи
Синергия между ритъм терапия и стая на загадките в обучението на бъдещи педагози Синергия между ритъм терапия и стая на загадките в обучението на бъдещи педагози
Година дванадесета (2024) / Брой първи