Електронно списание "Педагогически форум"

Година пета (2017) / Брой трети

Програма за ранно езиково-говорно развитие като част от типов модел на услуга за деца с езиково-говорни затрудения Програма за ранно езиково-говорно развитие като част от типов модел на услуга за деца с езиково-говорни затрудения
Година пета (2017) / Брой трети
Динамика на развитието на устната реч при 5-6 годишните деца, участващи в проект „Вълшебна класна стая” Динамика на развитието на устната реч при 5-6 годишните деца, участващи в проект „Вълшебна класна стая”
Година пета (2017) / Брой трети