korica-web-770-min.jpg
logo_PlagScan.png
logo-tu.png
Електронното научно-методическо списание „Педагогически форум” е официално издание на ДИПКУ на Тракийски университет, Стара Загора и е със свободен достъп според определението на инициативата BOAI.

www.dipku-sz.net

logo_DOI_500.png
С присвоения DOI (дигитален идентификатор на обект) всяка статия става „видима” за над 6 милиона потребители на научна литература в целия свят и за над 4500 научни издателства

www.doi.org


Списанието е реферирано и индексирано в:

logo_NCID.png
erih.jpg