Инструкции за публикуване

Електронното списание Педагогически форум публикува научни, научно-популярни, обзорни и информационни материали. Статиите с научен характер трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи. Те ще бъдат рецензирани от двама анонимни и независими рецензенти. Авторът се известява за резултата чрез писмо на електронния си адрес.

Ще се публикуват материали на български, руски или английски език. Когато е използван български език, след основния текст задължително се прилага резюме на английски и превод на заглавието и адреса на автора (авторите).

Предложените статии не се редактират. Авторите носят отговорност за правописа, пунктуацията, словореда, графичното оформление, цитирането и логическата структура на предложените материали.

За проверка на плагиатство се използва StrikePlagiarism.

Таксите за публикуване на материалите са 80 лв. и се внасят в касата на ДИПКУ или по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,
сметка BG69 UNCR 76303100 117737
BIC: UNCRBGSF
като се напише за е-списание “Педагогически форум”.

Ръкописите се изпращат чрез менюто Публикувай тук или като прикачени файлове на адрес dipku.forum@gmail.com. Допустими са дискове или други електронни устройства, като в този случай трябва да се използва пощенския адрес на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, 6010 гр. Стара Загора, ул.”Армейска” 9.

Инструкция за статия на Български език