Електронно списание "Педагогически форум"

Година седма (2019) / Брой втори

Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието
Година седма (2019) / Брой втори
Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор
Година седма (2019) / Брой втори
Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия
Година седма (2019) / Брой втори
Алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация при деца със синдром на Даун Алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация при деца със синдром на Даун
Година седма (2019) / Брой втори
Интересът към учебния предмет и самооценяването на емоциите удоволствие, тревожност и скука от учениците в прогимназиалния етап на обучение Интересът към учебния предмет и самооценяването на емоциите удоволствие, тревожност и скука от учениците в прогимназиалния етап на обучение
Година седма (2019) / Брой втори
Рефлексивният подход в акдемичната практическа подготовка на студентите педагози Рефлексивният подход в акдемичната практическа подготовка на студентите педагози
Година седма (2019) / Брой втори
Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда
Година седма (2019) / Брой втори
Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)
Година седма (2019) / Брой втори
Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)
Година седма (2019) / Брой втори