Електронно списание "Педагогически форум"

Година пета (2017) / Брой четвърти

Образователните клъстери като форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите Образователните клъстери като форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите
Година пета (2017) / Брой четвърти
За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите
Година пета (2017) / Брой четвърти
Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители, и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване) Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители, и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване)
Година пета (2017) / Брой четвърти
Валидирането на компетентности – за същността, причините и влиянието върху развитието на човешките ресурси и организацията Валидирането на компетентности – за същността, причините и влиянието върху развитието на човешките ресурси и организацията
Година пета (2017) / Брой четвърти
Проектно-базираното обучение през призмата на дизайн на урока с фокус върху разбирането Проектно-базираното обучение през призмата на дизайн на урока с фокус върху разбирането
Година пета (2017) / Брой четвърти
Модел на учебно съдържание за формиране на комплексна картографска грамотност у студентите от специалност „Начална педагогика“ Модел на учебно съдържание за формиране на комплексна картографска грамотност у студентите от специалност „Начална педагогика“
Година пета (2017) / Брой четвърти
Диалогичното четене като педагогически модел за развиване на комуникативната компетентност при деца от предучилищна възраст Диалогичното четене като педагогически модел за развиване на комуникативната компетентност при деца от предучилищна възраст
Година пета (2017) / Брой четвърти