Електронно списание "Педагогически форум"

Година осма (2020) / Брой трети

Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България
Година осма (2020) / Брой трети
Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение) Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение)
Година осма (2020) / Брой трети
Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера
Година осма (2020) / Брой трети
Развитие инклюзивного образования в Карагандинской области: опыт и перспективы Развитие инклюзивного образования в Карагандинской области: опыт и перспективы
Година осма (2020) / Брой трети
Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение" Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение"
Година осма (2020) / Брой трети
Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19 Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19
Година осма (2020) / Брой трети
Учебник по латински език за студенти от специалност медицина в англоезична форма на обучение “Basics of Medical Terminology I. Latin and Greek Origins” Учебник по латински език за студенти от специалност медицина в англоезична форма на обучение “Basics of Medical Terminology I. Latin and Greek Origins”
Година осма (2020) / Брой трети