Модел на общуване в часовете по информационни технологии

Представен е модел на общуване в часовете по информационни технологии и технологията по създаването му. Показани са приложения на модела при използване на уебинар в час, при използване на реални конкурси и състезания за представяне на създаден продукт.