Електронно списание "Педагогически форум"

Година шеста (2018) / Брой трети

Защо само педагогическа компетентност не е достатъчна за учителя на 21 век? Защо само педагогическа компетентност не е достатъчна за учителя на 21 век?
Година шеста (2018) / Брой трети
Взаимодействие между училище и семейство, насочено към подкрепа самоподготовката на учениците вкъщи Взаимодействие между училище и семейство, насочено към подкрепа самоподготовката на учениците вкъщи
Година шеста (2018) / Брой трети
Формираност на студента като субект на процеса обучение във висшето медицинско училище Формираност на студента като субект на процеса обучение във висшето медицинско училище
Година шеста (2018) / Брой трети
Групова логопедична работа за подобряване на уменията за писане на ученици в начална училищна възраст Групова логопедична работа за подобряване на уменията за писане на ученици в начална училищна възраст
Година шеста (2018) / Брой трети
Формиране на общоучебни умения при решаване на задачи чрез интегративните функции на играта в педагогическото взаимодействие Формиране на общоучебни умения при решаване на задачи чрез интегративните функции на играта в педагогическото взаимодействие
Година шеста (2018) / Брой трети
Практико – приложни характеристики на педагогическата технология в изследователското обучение Практико – приложни характеристики на педагогическата технология в изследователското обучение
Година шеста (2018) / Брой трети