Електронно списание "Педагогически форум"

Година осма (2020) / Брой втори

Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации
Година осма (2020) / Брой втори
Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация
Година осма (2020) / Брой втори
Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст
Година осма (2020) / Брой втори
Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучение през периода 16-20 март 2020 г. Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучение през периода 16-20 март 2020 г.
Година осма (2020) / Брой втори
Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас
Година осма (2020) / Брой втори
Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.) Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.)
Година осма (2020) / Брой втори
Мотивация за избор на професията медицинска сестра Мотивация за избор на професията медицинска сестра
Година осма (2020) / Брой втори
Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента) Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента)
Година осма (2020) / Брой втори