Редакционна колегия

Главен редактор

Проф. д-р Галя Кожухарова - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Зам. редактори

Проф. д-р Лина Йорданова - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Редакционна колегия

Доц. д-р Алексей Пампоров - Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, България
Проф. д-р Бианка Торньова - Медицински университет, Пловдив
Доц. д-р Ваня Божилова - СУ ”Св. Климент Охридски”, София, България
Доц. д-р Венета Узунова - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Доц. к.н. Вера Зелеева - Казански (Приволжски) Федерален университет, Русия
Проф. д-р Вяра Гюрова дн - СУ ”Св.Климент Охридски”, София, България
Доц. д-р Габриела Кирякова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Даниела Кожухарова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Джонатан Спери - Университет Лин, Флорида, САЩ
Проф. Кармел Чефай - Университет Малта
Проф. Розмари Сейдж - Педагогически колеж, Лондон, Великобритания
Проф. д-р Марина Блувщейн - Адлериански университет, Чикаго, САЩ
Проф. д-р Марина Николова - ИПФ - Сливен, ТУ, България
Доц. д-р Марина Чибисова - Московски педагогически държавен университет, Факултет по педагогика и психология, Катедра "Социална педагогика и психология"
Доц. д-р Марияна Николова - ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България
Доц. д-р Николай Цанков - ПФ, Тракийски университет, България
Проф. д-р Тони Чехларова - ИМИ-БАН, България
Доц. д-р Франсис X. Уолтън - Университет на Южна Каролина - център за консултиране, САЩ; ИКАСИ

Етична комисия

Доц. д-р Димитрина Брънекова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Маргарита Славова - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Ас. д-р Николай Атанасов - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Редактор на английски език

Компютърна обработка и дизайн