Редакционна колегия

Главен редактор

Проф. д-р Галя Кожухарова - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Редактори

Проф. д-р Лина Йорданова - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Д-р Дончо Донев - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Редакционна колегия

Проф. д-р Вяра Гюрова дн - СУ ”Св.Климент Охридски”, София, България
Доц. Джонатан Спери - Университет Лин, Флорида, САЩ
Проф. Кармел Чефай - Университет Малта
Проф. Розмари Сейдж - Педагогически колеж, Лондон, Великобритания
Проф. д-р Бианка Торньова - Медицински университет, Пловдив
Проф. д-р Тони Чехларова - ИМИ-БАН, България
Доц. д-р Франсис X. Уолтън - Университет на Южна Каролина - център за консултиране, САЩ; ИКАСИ
Доц. д-р Алексей Пампоров - Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, България
Доц. д-р Валентина Шарланова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. к.н. Вера Зелеева - Казански (Приволжски) Федерален университет, Русия
Доц. Марина Чибисова - Московски педагогически държавен университет, факултет по педагогика и психология, катедра социална педагогика и психология
Доц. д-р Милена Илиева - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Проф. д-р Марина Николова - ИПФ - Сливен, ТУ, България
Проф. д-р Таня Борисова дн - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Ваня Божилова - СУ ”Св.Климент Охридски”, София, България
Доц. д-р Елена Лавренцова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Маринела Грудева - МУ, Варна, България
Д-р Даниела Кожухарова - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Д-р Венета Кирова Узунова - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Етична комисия

Проф. д-р Тиха Делчева - Тракийски университет, България
Доц. д-р Димитрина Брънекова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Стефка Динчийска - Тракийски университет, България
Д-р Маргарита Славова - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Д-р Николай Атанасов - ДИПКУ, Тракийски университет, България

Редактор на английски език

Компютърна обработка и дизайн