Редакционна колегия

Доц. д-р Габриела Кирякова

Имейл:
gabriela.kiryakova@trakia-uni.bg
Член на екипа от:
декември 31, 2022