Редакционна колегия

Доц. д-р Дончо Донев

Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Психология (Социална психология)

Научни интереси:
Основните научни интереси могат да бъдат обобщени в две посоки. Първата е свързана с библиотерапията и нейното приложение в педагогическата практика (библиопедагогика). Втората може да се обобщи като изследване на социалнопсихологическите процеси в училищна среда (социална психология на училищното образование).

Публикационна активност:
Автор на редица изследвания и публикации. Като най-значими могат да се отбележат двете монографии "Социална психология на училищното образование" (2018) и "Смъртта в ритуалите и нагласите на българина" (2019). Съавтор на първата българска книга, посветена на библиотерапията "Наръчник за консултанти по библиотерапия" (2016).