Етична комисия

Проф. д-р Тиха Делчева - Тракийски университет, България
Доц. д-р Димитрина Брънекова - ПФ, Тракийски университет, България
Доц. д-р Стефка Динчийска - Тракийски университет, България
Д-р Маргарита Славова - ДИПКУ, Тракийски университет, България
Д-р Николай Атанасов - ДИПКУ, Тракийски университет, България