Редакционна колегия

Доц. д-р Димитрина Брънекова

Имейл:
dimitrina.branekova@trakia-uni.bg
Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Научни интереси:
ИКТ в обучението, дигитална образователна среда, електронно учене, облачни технологии, ИКТ в обучението на ученици със СОП

Публикационна активност:
Основните публикации са свързани със създаване и приложение на дигитална образователна среда, формиране на дигитални компетентности у студентите, създаване на електронни ресурси за обучението.