Публикуване на статия

Инструкции за публикуване

Моля, преди да попълните формата за публикуване, да се запознаете с инструкциите за публикуване и етичната издателска политика на списанието.

Авторите носят отговорност за оригиналността на изследването, логическата структура, цитирането, графичното оформление, словореда, правописа и пунктуацията на предложените материали.

Автор / Автори на статията, разделени със запетая

Ключови думи/Тагове, разделени със запетая: ключови дума,друга дума,трета дума

Subject areas & Sub-categories / Предметни области и подкатегории

Select at least one subject area and subcategory to which the article belongs. / Изберете поне една предметната област и подкатегория към която принадлежи статията.

Допустими типове файлове: doc, docx, odt
* - Задължителни полета