Публикуване на статия

Инструкции за публикуване

Моля, преди да попълните формата за публикуване, да се запознаете с инструкциите за публикуване и етичната издателска политика на списанието.

Авторите носят отговорност за оригиналността на изследването, логическата структура, цитирането, графичното оформление, словореда, правописа и пунктуацията на предложените материали.

Автор / Автори на статията, разделени със запетая

Ключови думи/Тагове, разделени със запетая: ключови дума,друга дума,трета дума

Допустими типове файлове: doc, docx, odt
* - Задължителни полета