Редакционна колегия

Доц. д-р Маргарита Славова

Имейл:
m.slavova@dipku-sz.net
Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
методика на обучението по биология и химия

Научни интереси:
квалификация на педагогически специалисти и методика на обучението по природни науки

Публикационна активност:
статии, имащи отношение към методиката на обучение по природни науки, общопедагогически проблеми и в частност наставничесто в образованието