Редакционна колегия

Проф. д-р Марина Николова

Имейл:
nikol.mn@tu-sofia.bg
Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Теория на възпитанието и дидактика

Научни интереси:
Научните ми интесери са в областта на Педагогическа психология, Решаване на конфликти и медиация, Психология на семейното общуване. Тези научни дисциплини преподава на студенти в радлични степени на обучение.

Публикационна активност:
8 издадени учебници по педагогическа психология; 2 педагогика; 3 дидактика; 2 методика на обучението по техническите дисциплини; 2 педагогическа практика; 1 монография; 1 учебно помагало; 2 книги с тематика конфликти и медиация; научни статии (над сто), публикувани в България, Русия, Австрия, Индия