Редакционна колегия

Доц. д-р Марияна Николова

Имейл:
m.nikolovats@uni-vt.bg
Член на екипа от:
декември 31, 2022

Специалност:
Информатика, информационни технологии, методика

Научни интереси:
Методиката на обучение по информатика и информационни технологии; приложение на информационните технологии в обучението; иновации в образованието; дигитална образователна среда; дизайн на обучението с електронни инструменти

Публикационна активност:
Включва над 80 научни труда, в това число 12 учебници и учебни помагала, 3 монографии, 2 студия