Редакционна колегия

Проф. д-р Бианка Торньова

Имейл:
bianka.tornyova@trakia-uni.bg
Член на екипа от:
март 08, 2019

Специалност:
Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика

Научни интереси:
педагогика, медицинска педагогика, андрагогия, педагогика на ранното детство, превантивна педагогика, здравно възпитание и образование, нравствено възпитание и нравствена култура .

Публикационна активност:
Автор на над 160 публикации, част от които са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Scopus и Web of science); 5 монографии (от които една в чужбина); 4 учебника и учебни помагала; над 100 участия в научни форуми, от които 60 в чужбина.