Редакционна колегия

Доц. д-р Даниела Кожухарова

Имейл:
d.kozhuharova@trakia-uni.bg
Член на екипа от:
декември 31, 2012

Специалност:
Аудио-визуални и информационни технологии в образованието

Научни интереси:
в областта на ефективното използване на информационните и комуникационни технологии в образованието и STEAM.

Води краткосрочни квалификационни курсове и дисциплини в следдипломи специализации по Облачните технологии в помощ на учителя, Компютърно моделиране, Дигитални технологии в образованието, ИКТ и мениджмънт на ученическия клас, Програмни продукти за работа с мултимедия, Електронни ресурси в образованието, Компютърна графика, Текстообработка, Електронни таблици и др.

Публикационна активност:
Има публикациите в областта на възможностите за ефективното използване на ИКТ в образованието и квалификацията на учители. Автор на монография на тема "Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа". Съавтор на учебника и книгата за учителя по Компютърно моделиране за 3 клас на ИК Анубис от 2018 г.