Редакционна колегия

Доц. д-р Милена Илиева

Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурно образование)

Научни интереси:
Научните ми интереси са в областта на мултикултурното образование, приобщаващото образование, малолетните и непълнолетните с противообществени прояви, здравно-образователните и социално-образователните услуги за маргинализирани общности.

Публикационна активност:
Публикационната ми дейност е в областта на мултикултурното образование, приобщаващото образование, малолетните и непълнолетните с противообществени прояви, здравно-образователните и социално-образователните услуги за маргинализирани общности.