Редакционна колегия

Проф. д-р Галя Кожухарова

Имейл:
g.kozhuharova@dipku-sz.net
Член на екипа от:
декември 31, 2012

Специалност:
математика, методика, педагогика

Научни интереси:
Научните интереси свързани с методиката на обучение по математика, приложение на информационните технологии в обучението, иновациите в образованието

Публикационна активност:
Публикационната активност включва над 130 научни труда, в това число 8 книги, 28 учебници и учебни помагала.