Редакционна колегия

Доц. д-р Марина Чибисова

Имейл:
chibisovamarina0@gmail.com
Член на екипа от:
юли 09, 2020

Академична длъжност:
Доцент

Област на експертиза:
Психология на развитието и образованието, междусекторната психология

Области на интерес и изследвания:
Професионалните ми интереси включват консултиране, по-специално консултации с родители, социална психология на развитието и междукултурни изследвания в областта на консултирането и образованието. Също така се интересувам от създаването и прилагането на интерактивни инструменти, които да прилагам в образователни и консултантски настройки.

публикации:
Издадох книга за психологическа подготовка за финалния изпит, книга за участието на училищен съветник в конференции за родители-деца (със съавтор), наръчник за EUROTRAINING - интерактивен курс за образование в Европа (със съавтори) ). Публикувах и редица статии за практически инструменти за преподаватели и съветници, както и няколко изследователски статии.