Редакционна колегия

Доц. д-р Алексей Пампоров

Имейл:
apamporov@gmail.com
Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
социология

Научни интереси:
методи за набиране на данни; съвременни подходи в преподаването и ученето; оценка на проекти и оценка на въздействието; включващо образование

Публикационна активност:
автор на книги, студии и статии за: ромските общности; социалните предразсъдъци; семейни модели и репродуктивно поведение, както и на различни методологически аспекти от набирането на данни.