Електронно списание "Педагогически форум"

Година единадесета (2023) / Брой четвърти

Изкуственият интелект в образованието – педагогически размисли Изкуственият интелект в образованието – педагогически размисли
Година единадесета (2023) / Брой четвърти
Добавената реалност и STEAM обучението в начален етап Добавената реалност и STEAM обучението в начален етап
Година единадесета (2023) / Брой четвърти
Дигитални инструменти за събиране и представяне на информация, използвани при обучението на ученици и учители Дигитални инструменти за събиране и представяне на информация, използвани при обучението на ученици и учители
Година единадесета (2023) / Брой четвърти
Практически аспекти при изучаване на величини в образователно направление „Математика“ в детската градина Практически аспекти при изучаване на величини в образователно направление „Математика“ в детската градина
Година единадесета (2023) / Брой четвърти
Анкетно проучване сред медицински специалисти относно нивото на компетентност за сексуално и репродуктивно здраве при тийнеджъри Анкетно проучване сред медицински специалисти относно нивото на компетентност за сексуално и репродуктивно здраве при тийнеджъри
Година единадесета (2023) / Брой четвърти
Уникалните училища по изкуства в Пловдив – минало, настояще и бъдеще Уникалните училища по изкуства в Пловдив – минало, настояще и бъдеще
Година единадесета (2023) / Брой четвърти
"Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век": приносът на жените в различните епохи "Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век": приносът на жените в различните епохи
Година единадесета (2023) / Брой четвърти