Електронно списание "Педагогически форум"

Година дванадесета (2024) / Брой втори

Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ... Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ...
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание
Година дванадесета (2024) / Брой втори