Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Функционалната оценка на детското развитие е важен компонент в разбирането и подкрепата на децата и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Тази изчерпателна оценка предоставя ценна информация за уменията, способностите и предизвикателствата, пред които е изправено едно дете/ученик в различни области на своето развитие. Чрез идентифициране на силни страни, трудностите и потенциални области за подкрепа, педагогическите специалисти могат да разработят целенасочени планове и стратегии, които да насърчат оптималното развитие и благосъстояние на детето. В статията се разглежда процеса на функционална оценка на детското развитие, ключовите области, които обхваща, и значението на този инструмент в подпомагането на развитието на децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.