Електронно списание "Педагогически форум"

Година дванадесета (2024)

Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ... Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ...
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Връзката на STE(A)M обучението и дигиталната компетентност на учителите Връзката на STE(A)M обучението и дигиталната компетентност на учителите
Година дванадесета (2024) / Брой първи
Диагностично изследване на природонаучните компетентности на учениците в обучението по Химия в 7. клас Диагностично изследване на природонаучните компетентности на учениците в обучението по Химия в 7. клас
Година дванадесета (2024) / Брой първи
Приоритетни области на подкрепа и обучение при ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания според възгледите на педагогическите специалисти в България и Белгия Приоритетни области на подкрепа и обучение при ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания според възгледите на педагогическите специалисти в България и Белгия
Година дванадесета (2024) / Брой първи
Синергия между ритъм терапия и стая на загадките в обучението на бъдещи педагози Синергия между ритъм терапия и стая на загадките в обучението на бъдещи педагози
Година дванадесета (2024) / Брой първи