Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище

Представени са възможности за използване на задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище. Анализирани са резултати от решаването на такива задачи от ученици в 3 и в 4 клас в онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“, организирано от Института по математика и информатика на Българска академия на науките. Направена е илюстрация и с аналогични задачи от други предметни области, обсъдени са обратни задачи, ролята на компютърните модели за съставянето им и на състезанията за разпространението им.