Електронно списание "Педагогически форум"

Година седма (2019) / Брой трети

Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас
Година седма (2019) / Брой трети
Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качественото образование Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качественото образование
Година седма (2019) / Брой трети
Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език чрез използване на Web 2.0 инструмента Pixton Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език чрез използване на Web 2.0 инструмента Pixton
Година седма (2019) / Брой трети
Връзка и зависимост между училищното здравно възпитание и здравословния начин на живот Връзка и зависимост между училищното здравно възпитание и здравословния начин на живот
Година седма (2019) / Брой трети
Ученето чрез сътрудничество като метод за повишаване на груповата сплотеност на ученическия клас Ученето чрез сътрудничество като метод за повишаване на груповата сплотеност на ученическия клас
Година седма (2019) / Брой трети
Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев
Година седма (2019) / Брой трети