Електронно списание "Педагогически форум"

Година осма (2020) / Брой първи

Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители
Година осма (2020) / Брой първи
GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп
Година осма (2020) / Брой първи
Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас
Година осма (2020) / Брой първи
Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа
Година осма (2020) / Брой първи
Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев) Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев)
Година осма (2020) / Брой първи
Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение
Година осма (2020) / Брой първи
Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност
Година осма (2020) / Брой първи