Електронно списание "Педагогически форум"

Година осма (2020)

Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението? Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението?
Година осма (2020) / Брой четвърти
Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19 Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19
Година осма (2020) / Брой четвърти
Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение
Година осма (2020) / Брой четвърти
Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт
Година осма (2020) / Брой четвърти
Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл) Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл)
Година осма (2020) / Брой четвърти
Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България
Година осма (2020) / Брой трети
Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение) Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение)
Година осма (2020) / Брой трети
Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера
Година осма (2020) / Брой трети
Развитие инклюзивного образования в Карагандинской области: опыт и перспективы Развитие инклюзивного образования в Карагандинской области: опыт и перспективы
Година осма (2020) / Брой трети
Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение" Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение"
Година осма (2020) / Брой трети
Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19 Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19
Година осма (2020) / Брой трети
Учебник по латински език за студенти от специалност медицина в англоезична форма на обучение “Basics of Medical Terminology I. Latin and Greek Origins” Учебник по латински език за студенти от специалност медицина в англоезична форма на обучение “Basics of Medical Terminology I. Latin and Greek Origins”
Година осма (2020) / Брой трети
Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации
Година осма (2020) / Брой втори
Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация
Година осма (2020) / Брой втори
Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст
Година осма (2020) / Брой втори