Особености на конфликтите в педагогическия екип

В публикацията е разгледана същността, функциите и причините за възникване на конфликтите в педагогическия екип. Изследвано е отношението на педагогическите специалисти към конфликтите в професионалната им дейност. Анализирани са междуличностните взаимоотношения между учителите в педагогическата колегия.