Електронно списание "Педагогически форум"

Година първа (2013) / Брой първи

Информационните и комуникационни технологии в подкрепа на ученето през целия живот Информационните и комуникационни технологии в подкрепа на ученето през целия живот
Година първа (2013) / Брой първи
Въпроси-предизвикателства пред политиката и управлението на образованието на възрастните Въпроси-предизвикателства пред политиката и управлението на образованието на възрастните
Година първа (2013) / Брой първи
Философията: в търсене на „изгубеното слово” или един възможен „вход” в „Екология на духа” Философията: в търсене на „изгубеното слово” или един възможен „вход” в „Екология на духа”
Година първа (2013) / Брой първи
Социалната интелигентност на съвременния учител в контекста на професионалните компетенции Социалната интелигентност на съвременния учител в контекста на професионалните компетенции
Година първа (2013) / Брой първи
Психолого–акмеологические особенности развития младших школьников с разной степенью самостоятельности Психолого–акмеологические особенности развития младших школьников с разной степенью самостоятельности
Година първа (2013) / Брой първи
Формиране на навици за здравословно хранене и позитивно отношение към здравословния начин на живот чрез проект-базирано обучение у ученици от начална училищна възраст Формиране на навици за здравословно хранене и позитивно отношение към здравословния начин на живот чрез проект-базирано обучение у ученици от начална училищна възраст
Година първа (2013) / Брой първи
Проект „И аз мога” – реален шанс за приобщаващо образование на децата със специални образователни потребности в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Златица Проект „И аз мога” – реален шанс за приобщаващо образование на децата със специални образователни потребности в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Златица
Година първа (2013) / Брой първи
Институт русского языка, г. Москва – Институт повышения квалификации учителей, г. Стара Загора - к истории сотрудничества Институт русского языка, г. Москва – Институт повышения квалификации учителей, г. Стара Загора - к истории сотрудничества
Година първа (2013) / Брой първи