Електронно списание "Педагогически форум"

Година девета (2021) / Брой четвърти

Приложение на подкаст и видкаст за формиране и развиване на умението слушане с разбиране в обучението по английски език с разширено изучаване Приложение на подкаст и видкаст за формиране и развиване на умението слушане с разбиране в обучението по английски език с разширено изучаване
Година девета (2021) / Брой четвърти
Ролята на директора – мениджър при управлението на конфликтите в педагогическия екип Ролята на директора – мениджър при управлението на конфликтите в педагогическия екип
Година девета (2021) / Брой четвърти
Приложение на проблемни ситуации за развитие на учебни умения в обучението по природни науки Приложение на проблемни ситуации за развитие на учебни умения в обучението по природни науки
Година девета (2021) / Брой четвърти