Електронно списание "Педагогически форум"

Година девета (2021) / Брой трети

Стратегически предизвикателства пред интернационализацията във висшето образование в условията на криза Стратегически предизвикателства пред интернационализацията във висшето образование в условията на криза
Година девета (2021) / Брой трети
Изследване на пирамиди с равни ръбове за преодоляване на мисконцепция Изследване на пирамиди с равни ръбове за преодоляване на мисконцепция
Година девета (2021) / Брой трети
Подправките и дигиталната компетентност в образованието по математика и информационни технологии Подправките и дигиталната компетентност в образованието по математика и информационни технологии
Година девета (2021) / Брой трети