Електронно списание "Педагогически форум"

Година първа (2013) / Брой четвърти

Европейските програми за висше образование 2014-2020. Шансове и възможности за университетите Европейските програми за висше образование 2014-2020. Шансове и възможности за университетите
Година първа (2013) / Брой четвърти
Сътрудничеството между децата от предучилищнa възраст в контекста на съвместна дейност Сътрудничеството между децата от предучилищнa възраст в контекста на съвместна дейност
Година първа (2013) / Брой четвърти
Изследователски ориентирано обучение по темата „Средна отсечка и медицентър на триъгълника” в динамична геометрична среда Изследователски ориентирано обучение по темата „Средна отсечка и медицентър на триъгълника” в динамична геометрична среда
Година първа (2013) / Брой четвърти