Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19

В условията на пандемия взаимоотношенията деца – родители са поставени пред нови изпитания. Социалната изолация се отразява различно върху хората, но устойчивият вътрешен психологичен ресурс дава възможност на личността да излезе от критичния период с възможно най-малко поражения. Здравословната емоционалност е базисна предпоставка за формирането и развитието на емоционалната интелигентност. Идентифицирането на емоцията, контрола над импулса и изразяването й по социално приемлив начин от родителя – всичко това е неразривно свързано с процеса на възпитание в семейството и бележи характера на взаимоотношенията на родителите с децата. Изследването е фокусирано върху проучването на емоционалния стил на съвременния родител в контекста на взаимодействието му с децата в семейството. Използван е въпросникът за измерване на емоционалния стил, създаден от екип на университета Уисконсин – Медисън. Допитването е проведено сред родители на деца и ученици от 3 до 18 години. Изводи са направени по отношение на спецификата на емоционалния стил на родителите в контекста на установеното извънредно положение и във връзка с педагогически дейности, насочени към създаването на условия за повишаване на емоционалната интелигентност на изследваните лица с подкрепата на училището.