Изкуствен интелект в образованието

Статията разглежда въздействието на информационните технологии и на изкуствения интелект в образованието, съвместния дизайн на работа с високите технологии и нуждата от ефективното разработване на политики. Използването на изкуствен интелект в образованието е важна тема за учителите, както от концептуална, така и от практическа гледна точка. Какви са етичните предизвикателства при обучението и работата с изкуствен интелект и как в неговия контекст трябва да са адаптират програмите за подготовката на бъдещите учители.