Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст

Настоящата разработка представя изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст. Тревожността при децата в начална училищна възраст е специфичен вид безпокойство, която се проявява при взаимодействие на детето с образователната среда. При децата в начален тревожността е много ярък признак за затруднения в процеса на училищната адаптация. От проведеното изследване става ясно, че съществува обратно пропорционална връзка между тревожността на учениците и техният интелект. Децата, показали по-висока интелектуална възраст имат по-ниска степен на тревожност. Съответно децата, показали по-ниска интелектуална възраст имат по-висока степен на тревожност.