Електронно списание "Педагогически форум"

Година седма (2019)

Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика
Година седма (2019) / Брой четвърти
Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания
Година седма (2019) / Брой четвърти
Значение на темперамента на класния ръководител за училищните постижения на учениците в 9 клас Значение на темперамента на класния ръководител за училищните постижения на учениците в 9 клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Художествената вселена и нейните необозрими „мостове“ – смислови връзки и междутекстови препратки между литературните творби, изучавани в шести клас Художествената вселена и нейните необозрими „мостове“ – смислови връзки и междутекстови препратки между литературните творби, изучавани в шести клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас
Година седма (2019) / Брой трети
Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качественото образование Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качественото образование
Година седма (2019) / Брой трети
Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език чрез използване на Web 2.0 инструмента Pixton Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език чрез използване на Web 2.0 инструмента Pixton
Година седма (2019) / Брой трети
Връзка и зависимост между училищното здравно възпитание и здравословния начин на живот Връзка и зависимост между училищното здравно възпитание и здравословния начин на живот
Година седма (2019) / Брой трети
Ученето чрез сътрудничество като метод за повишаване на груповата сплотеност на ученическия клас Ученето чрез сътрудничество като метод за повишаване на груповата сплотеност на ученическия клас
Година седма (2019) / Брой трети
Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев
Година седма (2019) / Брой трети
Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието
Година седма (2019) / Брой втори
Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор
Година седма (2019) / Брой втори
Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия
Година седма (2019) / Брой втори