Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас

Ученическият клас е специфична малка формална социална група. Социалната психология изучава малките групи в различни аспекти. Но тази форма – ученическият клас – остава малко в страни от интереса на науката. В същото време динамиката, неформалната структура и властово-ролевата структура на класа предопределят редица процеси, които могат да се разберат като ключови за педагогическия процес. Настоящата статия представя сравнителен анализ между неформалните структури на две паралелки – едната в 8, а другата в 11 клас. Въпреки, че изследването е проведено в два различни класа, то отразява основни характеристики на неформалната структура при сформирането на класа и малко преди неговото разпускане.