Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика

В българската образователна практика се обръща особено внимание на индивидуалния подход. Той се разглежда в много перспективи в научно-методичен аспект. Но на практико-приложно ниво, не рядко зад индивидуалният подход може да бъде открита скрита дискриминация от страна на учителите спрямо техните ученици. Статията представя резултати от проведено изследване на скритата дискриминация при прилагането на индивидуалния подход в българските училища и детски градини.