Дивайзинг подходът в обучението на студентите

С промените, които донесе новото хилядолетие, образователните институции получиха „социална поръчка“ да подготвят младите хора за предизвикателствата на 21 век, като развият у тях умения, характерни за творческите личности, и помагащи им непрекъснато да се развиват и да бъдат активни действащи лица по отношение на собствения им живот и социалните очаквания към тях. А социалните очаквания през 21 век са високи по отношение на всички професии и хората, които ги изпълняват. Това се отнася и за създателите на произведения на изкуството като театрални постановки и филми. Те са творци в класическия смисъл на думата. Изграждането и усъвършенстването им като такива е възможно като резултат на творчески процес, в основата на който са диалогът и сътрудничеството между участниците, характерни и за много популярните днес и у нас „педагогика на сътрудничеството“ (наричана и „колаборативна педагогика“) и „колаборативния (дивайзинг) театър“. Целта на статията е да покаже възможни проекции на колаборативния и по-конкретно – на дивайзинг подхода в обучението на студентите. Реализирането на тази цел преминава през представянето на специфичните особености на подхода, заложени в основите на педагогиката на сътрудничеството и дивайзинг театъра, и очертаването на параметрите и условията за ефективното му прилагане в обучението на студенти – бъдещи актьори и режисьори, както и в подготовката на специалисти в други хуманитарни специалности.