STEАM работилници по проект „Стъклен инициал“

Представени са някои резултати от проведени творчески работилници с ученици, учители, родители, любители на изкуството по проект „Стъклен инициал“. Целта на проект „Стъклен инициал“ е да популяризира две техники с материал стъкло и техника за рисуване върху коприна сред любители на изкуството и да привлече нови членове на любителското изкуство.